VIDEO
Tytuł: Superheroes 2004 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Pracownia Przestrzeni Audiowizualnej Grzegorza Kowalskiego